30.1.2020 | teksti: Mitja Piipponen

Vuoden vaihteen jälkeen eri tahot, esimerkiksi tutkimuslaitokset ja markkinointitoimistot, julkaisevat markkinoinnin trendejä tulevalle vuodelle. Nämä tekstit ovat hyödyllisiä ja auttavat hahmottamaan mihin markkinoinnin kenttä on liikkumassa. Ne auttavat yrityksiä peilaamaan omaa tekemistään: olemmeko jäljessä vai edelläkävijä?

Viime vuosina kirjoitukset ovat sisältäneet termejä kuten automaatio, koneoppiminen, VR, AR, neuromarkkinointi, chattibotti, äänihaku, personointi, vaikuttajamarkkinointi, live-videot ja vaikkapa TikTok. Saatatte hyödyntää tai olla hyödyntämättä näitä työkaluja omassa tekemisessänne perinteisempien markkinointiviestintävälineiden kuten tv:n, printin ja somen rinnalla. Työkalujen tuntemisen lisäksi markkinoijan tulee ymmärtää kuluttajakäyttäytymisen muutoksia. Mistä löydät asiakkaasi ja mitä he kaipaavat? Lisäksi hyvä markkinoija hahmottaa myös yhteiskunnan megatrendejä ja niiden vaikutuksia omaan yritykseen. Esimerkiksi Sitra on äskettäin julkaissut uuden megatrendikatsauksen, joka tiivistää yhteiskunnan suuria muutoksia.

Mistä on oikeasti hyötyä?

Miten löytää ja hyödyntää ne trendit, jotka vievät teidän markkinointianne eteenpäin ja tuovat tuloksia? Itsestään selvää onkin, ettei trendeihin kannata tarttua vain niiden trendiarvon vuoksi. Uudet työkalut tulee integroida pohdittuun ja järjestelmälliseen tekemiseen, jotta niistä saadaan hyöty irti. Edelleen 2020-luvulla monella pienellä tai keskisuurella yrityksellä ei ole mietittyä markkinointistrategiaa. Kaikkien työkalujen ja uutuuksien tulee palvella markkinoinnin kokonaistavoitetta.

Seuraavaksi esittelemme – aina ajankohtaiset – markkinoinnin trendit, joihin itse uskomme. Parhaimmillaan pysyt näillä askeleen edellä kilpailijoitasi vuonna 2020 ja siitä eteenpäin.

Brändin ydin ohjaamaan markkinointia

2020-luvulla tuote- tai palveluerottelu on yhä haastavampaa, koska kilpailua on yhä enemmän jokaisella markkinalla. Siksi erottuva brändi tarjoaa mahdollisuuden nousta hälyn yläpuolelle. Brändin ytimen tulisikin ohjata koko markkinointia. Mitä tarkoitamme brändiytimellä? Brändin ytimessä on yrityksesi olemassa olon tarkoitus. Mitä tarvetta olette ratkaisemassa? Brändin ytimeen liittyvät mission lisäksi visio, arvot ja ydinviestit. Oletteko kirkastaneet brändinne ytimen? Luotoluodon markkinointistrategian perustana on aina selkeä brändin ydin, joka ohjaa muuta markkinointia.

Asiakas tekemisen keskiöön

Markkinoinnin tekemisen keskiössä tulisi olla asiakas. Asetu asiakkaasi saappaisiin ja mieti miten hän kokee yrityksesi, tuotteesi ja palvelusi. Brändin ytimessä on loppujen lopuksi asiakaskokemus, johon tulisi vaikuttaa yrityksen kaikilla toimilla. Asiakaskokemus muodostuu kaikista tunteista, kohtaamisista ja mielikuvista, joita asiakkaalle on yrityksestä kertynyt ja se ohjaa voimakkaasti ostokäyttäytymistä.

Huomaa, että asiakaskokemukseen vaikuttaa ennen kaikkea yrityksen teot, ei siis vain markkinointiviestintä. Markkinointi tulisikin nähdä kokonaisuutena, jonka keskiössä on asiakas. Tämä vaikuttaa kaikkeen kuten tuotekehitykseen, asiakaspalveluun, myyntiin ja lopulta myös siihen mainontaan.

Kampanjavetoisuudesta jatkuvaan tekemiseen

Moni yritys toimii kampanjavetoisesti. Kun markkinointi on sivuosassa yrityksen tekemisessä, niin sen ajatellaan monesti toimivan vain myynnin edistämisen keinona. Toimitusjohtaja tai markkinointivastaava pyrkii siksi tarpeen mukaan luomaan kampanjan, jonka toivotaan luovan lisää myyntiä. Vaikka kampanjoilla on paikkansa, niin kuitenkin markkinoinnin tulisi olla tavoitteellista ja pitkäjänteistä.

Jatkuva tekeminen mahdollistaa tavoitteiden asettamisen ja sitä kautta markkinoinnin kehittämisen jopa vuosi vuodelta. Tämä vaatii myös markkinoinnin ymmärtämistä kokonaisvaltaisena osana yrityksen menestymistä.

Data syventämään ymmärrystä

Markkinointia tulee mitata, jotta tietää toimiiko se. Mittaaminen mahdollistaa jatkuvan kehittämisen. Laajemmin hyödynnettynä data auttaa syventämään yrityksen asiakasymmärrystä. Asiakkaan todellinne ymmärtäminen mahdollistaa tehokkaan markkinoinnin. Nykyisin yritysten on mahdollista hyödyntää dataa tehokkaasti. Esimerkiksi nettisivuilta kerätyn datan analysointi mahdollistaa asiakkaiden segmentoinnin verkkosivukäyttäytymisen perusteella. Data auttaa esimeriksi myös luomaan asiakasprofiileja.

Datan hyödyntäminen on oleellista, jotta markkinointitoimet eivät olisi vain arvailua. Toimivassa markkinoinnissa yhdistyy tieto luovuuteen.

Mietitty markkinointistrategia on välttämätöntä toimivalla markkinoinnille. Perusasioiden ollessa kunnossa tekemiseen voi lisätä uusia työkaluja ja markkinoinnin trendejä voi hyödyntää. Hyödynnä siis ensiksi nämä markkinoinnin ajattomat ”trendit”!

Kysy lisää markkinointistrategioista Mitjalta!

 

MITJA
0504165400
mitja@luotoluoto.fi